Les casserrenques passen del 3 a 2 al 2 a 3 en pocs segons i acaben deixant escapar tres punts més