Va dominar la prova de principi a fi, a Polònia, amb l’equip rus Red Fox Adventure Team