Se'n coneixien 13 -els que han pogut votar els usuaris de l'Entre Rivals-; ara us presentem els 45 restants, que ha seleccionat el jurat