El Consell Comarcal coordinarà la taula amb l'objectiu d'agrupar tots els agents implicats en una possible candidatura