Les casserrenques han sumat 23 dels darrers 27 punts en joc