Judit Subirana i Lluís Vall, els impulsors de la iniciativa, dirigiran els entrenaments les tardes de dilluns i divendres al pavelló de Gironella