Les casserrenques fan un mal partit: van posar-hi ganes i intensitat, però els va faltar un punt de calma