El conjunt local va materialitzar la seva superioritat sense donar opció al conjunt casserrenc