En totes les activitats s’haurà de seguir el Protocol de represa d’activitats fixat per la Unió de Consells Esportius de Catalunya