El joc va aconseguir reunir 550€ destinats al projecte solidari Centre de Refugiats